Advertisement

Langetermijneffecten van zoutreductie op cardiovasculaire ziekten

  • E. van der DoesSr.
Article
  • 29 Downloads

Abstract

Observationeel onderzoek laat zien dat er een positieve relatie is tussen zoutinname en de hoogte van de bloeddruk, zowel in populaties met als in populaties zonder hyptertensie. Zo is er een effect aangetoond bij mensen met nog normale bloeddruk, maar die aan de hoge kant is (prehypertensie). De vraag is wat je er in de praktijk aan hebt en alles overziende zijn gegevens over morbiditeit en mortaliteit beperkt en niet eenduidig. Daarom hebben onderzoekers alsnog de deelnemers aan een tweetal interventietrials gevolgd (TOPH 1 en 2: Trial of hypertension prevention phase 1 en 2) en gekeken naar cardiovasculaire episoden op termijn. De trials vonden plaats in 1987-1990 en 1990-1995 en de follow-up is gedaan per telefoon en per post. Het betrof volwassen mensen van 30-54 jaar met prehypertensie en omvatte in totaal in beide onderzoeken 3126 mensen die gerandomiseerd wel of geen zoutreductie kregen voorgeschreven. Van 2415 mensen (77%) werden gegevens verkregen over het optreden van cardiovasculaire ziekten (MI, CVA, coronaire revascularisatieprocedures en cardiovasculaire dood). Er werd 200 maal een cardiovasculair event gemeld en dit lag 25% lager in de interventiegroep (RR: 0,75, 95% BI: 0,57-0,99, p = 0,04). Er waren 67 deelnemers overleden. Dit lag ook weer gunstiger bij de interventiegroep (RR: 0,80, 95% BI: 0,51- 1,26, p = 0,34).

Literatuur

  1. Cook NR, Cutler JA, Obarzanak E, Buring JE, Rexrode KM, Kumanyika SK, et al. Long term effects of dietary sodium reduction on cardiovascular disease outcomes: observational follow-up of the trials of hypertension prevention (TOHP). BMJ 2007: 334: 1-9.CrossRefGoogle Scholar
  2. Cappucio F. Salt and cardiovascular disease. Legislation to cut levels of saltification in processed foods is necessary and justified. BMJ 2007; 334: 859-61.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • E. van der DoesSr.
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations