Advertisement

Communicatie tussen artsen en patiënten in het tijdperk van e-gezondheidzorg

  • M. E. C. van Eijk
Article
  • 77 Downloads

Abstract

Patiënten benaderen artsen in toenemende mate op veel verschillende manieren. Telefoontjes naar de receptie, de pieper, ’s avonds thuis, fax en e-mail. Gewoon e-mailverkeer is onbeveiligd en het is in de VS zelfs verboden voor artsen om zo medische vragen te beantwoorden. Internet biedt veel mogelijkheden. Hoe kunnen we voorzichtig het tijdperk van e-gezondheidzorg instappen? Dit artikel beschrijft een groep specialisten die door gebruik te maken van de mogelijkheden van internet de communicatiechaos wilde kanaliseren en zo ook tijdswinst wilde behalen. Daartoe werd een beveiligde internetomgeving gemaakt met vier applicaties voor patiënten en artsen om te communiceren. De vier toepassingen waren: 1) via internet een afspraak maken voor een consult; 2) herhaalrecepten; 3) niet-urgente losse vragen; en 4) webconsulten met gestructureerde vragenlijsten voor veelvoorkomende vragen en klachten. De auteur geeft vervolgens vooral de resultaten van anderen en veel indrukken van hemzelf 1. Zo bleken de telefoontjes 18% af te nemen en als de internetcommunicatie daarbij werd opgeteld was de afname nog 14%2. Naast de patiënten bleek ook zeker de ondersteuning (personeel) hier enthousiast over, het scheelde heel veel telefoontjes. Artsen, die vaak wat terughoudend voor e-mail zijn omdat ze bang zijn voor volle mailboxen, ontdekten dat deze eenvoudiger te verwerken bleken dan de vele losse telefoontjes en bovendien qua tijd beter in te delen. e-gezondheidzorg biedt zo goede mogelijkheden om de dienstverlening uit te breiden en tijd te besparen van artsen, patiënten en ondersteunend personeel. Patiënten geven de voorkeur aan internet boven telefonische keuzemenu’s en de applicaties besparen ook hen veel tijd. Vergoeding is nog matig geregeld, verzekeraars zijn terughoudend, patiënten verwachten bovendien vaak dat deze diensten gratis zijn. Gelukkig erkennen steeds meer verzekeraars elektronische consulten.

Patiënten benaderen artsen in toenemende mate op veel verschillende manieren. Telefoontjes naar de receptie, de pieper, ’s avonds thuis, fax en e-mail. Gewoon e-mailverkeer is onbeveiligd en het is in de VS zelfs verboden voor artsen om zo medische vragen te beantwoorden. Internet biedt veel mogelijkheden. Hoe kunnen we voorzichtig het tijdperk van e-gezondheidzorg instappen? Dit artikel beschrijft een groep specialisten die door gebruik te maken van de mogelijkheden van internet de communicatiechaos wilde kanaliseren en zo ook tijdswinst wilde behalen. Daartoe werd een beveiligde internetomgeving gemaakt met vier applicaties voor patiënten en artsen om te communiceren. De vier toepassingen waren: 1) via internet een afspraak maken voor een consult; 2) herhaalrecepten; 3) niet-urgente losse vragen; en 4) webconsulten met gestructureerde vragenlijsten voor veelvoorkomende vragen en klachten. De auteur geeft vervolgens vooral de resultaten van anderen en veel indrukken van hemzelf 1. Zo bleken de telefoontjes 18% af te nemen en als de internetcommunicatie daarbij werd opgeteld was de afname nog 14%2. Naast de patiënten bleek ook zeker de ondersteuning (personeel) hier enthousiast over, het scheelde heel veel telefoontjes. Artsen, die vaak wat terughoudend voor e-mail zijn omdat ze bang zijn voor volle mailboxen, ontdekten dat deze eenvoudiger te verwerken bleken dan de vele losse telefoontjes en bovendien qua tijd beter in te delen. e-gezondheidzorg biedt zo goede mogelijkheden om de dienstverlening uit te breiden en tijd te besparen van artsen, patiënten en ondersteunend personeel. Patiënten geven de voorkeur aan internet boven telefonische keuzemenu’s en de applicaties besparen ook hen veel tijd. Vergoeding is nog matig geregeld, verzekeraars zijn terughoudend, patiënten verwachten bovendien vaak dat deze diensten gratis zijn. Gelukkig erkennen steeds meer verzekeraars elektronische consulten.

Aangezien internet in de rest van ons leven een steeds grotere plaats aan het innemen is, zal de gezondheidszorg hier ook mee om moeten leren gaan. Uitdagingen hierbij zijn: snelle, heldere en empathische communicatie met behulp van tekst, ‘triage’ via e-mail en op juiste wijze schatten wie u beter vis-à-vis kunt helpen. Behalve uitdagingen kent e-gezondheidzorg dan ook heel veel zorgverbeterende mogelijkheden.

Opmerking referent: de Raad voor Volksgezondheid en Zorg heeft in 2004 een onderzoek hiernaar verricht. Tweederde van de patiënten staat welwillend tegenover contact met een zorgverlener via e-mail of internet (http://www.rvz.net/cgi-bin/rvz_p.pl?id=111). Het loopt niet echt storm bij artsen die dit aanbieden. Vergoedingen zijn in Nederland tot nu toe ook niet goed geregeld.

Belangenverstrengeling: geen.

Literatuur

  1. Stone JH. Communication between physicians and patients in the era of e-medicine. N Engl J Med 2007; 356: 2451-53.CrossRefGoogle Scholar
  2. Liederman EM, Lee JC, Baquero VH, Seites PG. Patient-physician web messaging: the impact on message volume and satisfaction. J Gen Intern Med 2005; 20: 52-57.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • M. E. C. van Eijk
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations