Advertisement

Hoe onafhankelijk zijn de klinisch onderzoeker en de behandelaar: conflict van belangen of van prioriteiten?

  • P. J. M. M. Toll’s-Hertogenbosch
Article
  • 21 Downloads

Abstract

Campbell et al. deden onderzoek naar het voorkomen van ‘conflicts of interest’ bij de leden van medisch-ethische commissies en bij behandelaars.

Literatuur

  1. Campbell E,Weissman J, Vogeli C, Clarridge B, Abraham M, et al. Financial relationships between institutional review board members and industry. N Engl J Med 2006; 355: 2321-29.CrossRefGoogle Scholar
  2. Hampson L, Agrawal M, Joffe S, Gross C, Verter J, et al. Patients’ views on financial conflicts of interest in cancer research trials. N Engl J Med 2006; 355: 2330-37.CrossRefGoogle Scholar
  3. Nabel E. Conflict of interest - or conflict of priorities? N Engl J Med 2006; 355: 2365-67.CrossRefGoogle Scholar
  4. Campbell E, Russel L, Mountford J, Miller L, Cleary P, et al. A national survey of physician-industry relationships. N Engl J Med 2007; 356: 1742-50.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • P. J. M. M. Toll’s-Hertogenbosch
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations