MFM

, 45:314

Hoe onafhankelijk zijn de klinisch onderzoeker en de behandelaar: conflict van belangen of van prioriteiten?

  • P. J. M. M. Toll’s-Hertogenbosch
Article

DOI: 10.1007/BF03059095

Cite this article as:
Toll’s-Hertogenbosch, P.J.M.M. MFAM (2007) 45: 314. doi:10.1007/BF03059095
  • 16 Downloads

Abstract

Campbell et al. deden onderzoek naar het voorkomen van ‘conflicts of interest’ bij de leden van medisch-ethische commissies en bij behandelaars.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • P. J. M. M. Toll’s-Hertogenbosch
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations