Advertisement

Welk geneesmiddel is eerste keus bij epilepsie?

  • P. A. G. de Klaver’s-Hertogenbosch
Article
  • 75 Downloads

Abstract

In richtlijnen uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is carbamazepine aangewezen als eerstekeusgeneesmiddel voor de behandeling van partiële epilepsie.

Litercutur

  1. Marson AG, Al-Kharusi AM, Alwaidh M, Appleton R, Baker GA, Chadwick DW. The SANAD study of effectiveness of carbamazepine, gabapentin, lamotrigine, oxcarbazepine, or topiramate for treatment of partial epilepsy: an unblinded randomised controlled trial. Lancet 2007; 369: 1000-15.CrossRefGoogle Scholar
  2. French JA. First-choice drug for newly diagnosed epilepsy. Lancet 2007; 369: 970-71.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • P. A. G. de Klaver’s-Hertogenbosch
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations