Advertisement

Cannabisgebruik en de kans op psychotische of affectieve symptomen

  • J. M. A. Sitsen
Article
  • 181 Downloads

Abstract

Ondanks veel publicaties is het niet duidelijk of gebruik van cannabis psychotische of affectieve symptomen kan veroorzaken die langer aanwezig blijven dan gedurende de acute intoxicatie. Moore et al. hebben een systematisch overzicht samengesteld van alle onderzoek op dit gebied en komen tot de conclusie dat gebruik van cannabis onafhankelijk van mogelijk verstorende factoren en van de voorbijgaande symptomen van de intoxicatie de kans op psychotische symptomen vergroot. Bij de affectieve symptomen is het bewijs minder duidelijk dan bij de psychotische symptomen.

Literatuur

  1. Moore THM, Zammit S, Lingford-Hughes A, Barnes TRE, Jones PB, Burke M, Lewis G. Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review. Lancet 2007; 370: 319-28.CrossRefGoogle Scholar
  2. Nordentoft M, Hjorthøj C. Cannabis use and risk of psychosis in later life. Lancet 2007; 370: 293-94.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • J. M. A. Sitsen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations