MFM

, 45:287

Zijn orale anticoagulantia zinvol als aanvullende therapie bij perifeer arterieel vaatlijden?

  • B. D. Toll
Article

DOI: 10.1007/BF03059079

Cite this article as:
Toll, B.D. MFAM (2007) 45: 287. doi:10.1007/BF03059079
  • 19 Downloads

Abstract

Perifeer arterieel vaatlijden wordt meestal veroorzaakt door arteriosclerose en is een teken dat het gehele vaatbed is aangetast. Patiënten met perifeer arterieel vaatlijden hebben een drie maal hogere kans op een hartinfarct, CVA of dood door cardiovasculaire oorzaak dan personen zonder perifeer arterieel vaatlijden. Middelen die de werking van de bloedplaatjes remmen verlagen het risico met ongeveer 25% en de richtlijnen bevelen langdurig gebruik van antiplaatjesmiddelen aan. Het is onduidelijk of orale anticoagulantia het risico verder doen afnemen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • B. D. Toll
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations