MFM

, 45:287

Zijn orale anticoagulantia zinvol als aanvullende therapie bij perifeer arterieel vaatlijden?

  • B. D. Toll
Article

Abstract

Perifeer arterieel vaatlijden wordt meestal veroorzaakt door arteriosclerose en is een teken dat het gehele vaatbed is aangetast. Patiënten met perifeer arterieel vaatlijden hebben een drie maal hogere kans op een hartinfarct, CVA of dood door cardiovasculaire oorzaak dan personen zonder perifeer arterieel vaatlijden. Middelen die de werking van de bloedplaatjes remmen verlagen het risico met ongeveer 25% en de richtlijnen bevelen langdurig gebruik van antiplaatjesmiddelen aan. Het is onduidelijk of orale anticoagulantia het risico verder doen afnemen.

Literatuur

  1. Anand S, Yusuf S, Xie C, et al. Oral anticoagulant and antiplatelet therapy and peripheral arterial disease. N Engl J Med 2007; 357: 217-27.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Mohler ER 3rd. Atherothrombosis’wave goodbye to combined anticoagulation and antiplatelet therapy? N Engl J Med 2007; 357: 293-96.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • B. D. Toll
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations