Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 45, Issue 5, pp 144–145 | Cite as

Vormen stikstofhoudende bisfosfonaten een risico voor kaaknecrose?

  • P. A. G. de Klaver’s-Hertogenbosch
Article
  • 19 Downloads

Samenvatting

Bisfosfonaten die een stikstofgroep in de zijketen bevatten, remmen de botresorptie sterker dan bisfosfonaten zonder stikstofgroep.Tot de stikstof bevattende groep behoren alendroninezuur, ibandroninezuur, pamidroninezuur, risedroninezuur en zoledroninezuur. Clodroninezuur, etidroninezuur en tiludroninezuur daarentegen bevatten geen stikstofgroep. Tot voor kort waren de belangrijke bekende bijwerkingen van de stikstofbevattende bisfosfonaten van gastrointestinale aard en na intraveneuze toediening een kortstondige acutefasereactie die op influenza lijkt.

Literatuur

  1. Bilezikian JP. Osteonecrosis of the jaw - Do bisphosphonates pose a risk? N Engl J Med 2006; 355: 2278-81.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • P. A. G. de Klaver’s-Hertogenbosch
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations