Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 44, Issue 7, pp 190–190

Wat is het belang van vaccins tegen humaan papilloma virus (HPV)?

  • P. L. B. Bruijnzeel
Redactioneel
  • 33 Downloads

Samenvatting

Genitale HPV-infecties zijn infecties die seksueel overgedragen worden. In de VS schat men dat er per jaar 6,2 miljoen nieuwe infecties plaatsvinden. Ofschoon de meeste HPV-infecties asymptomatisch verlopen, kan persistente infectie met oncogeen HPV-type 16 en 18 leiden tot het ontstaan van kanker van de cervix, anus of geslachtsorganen. Effectieve vaccinatie zou een preventieve maatregel kunnen zijn ter voorkoming van verdere verspreiding van HPV en het ontstaan van genoemde carcinomen op termijn. Er liggen momenteel twee vaccins bij de FDA ter beoordeling. Beide bevatten virusenvelopstructuren die bij vaccinatie leiden tot de vorming van neutraliserende antilichamen,waardoor de ontwikkeling van cervicale intra-epitheliale neoplasmata wordt voorkomen. Het ene vaccin is bestemd voor zowel mannen als vrouwen en is gericht tegen de HPV-typen 6, 11, 16 en 18 (fabrikant Merck; vaccinatie vindt plaats in drie doseringen op 0, 2 en 6 maanden). Het andere vaccin is alleen bestemd voor vrouwen en is gericht tegen HPV typen 16 en 18. (fabrikant GSK; vaccinatie in drie doseringen op 0, 1 en 6 maanden). Naast de preventieve werking is een heel belangrijke additionele eigenschap van deze vaccins dat ze ook therapeutisch werken op cervicale intra-epitheliale neoplasmata en genitale wratten.

Literatuur

  1. Steinbrook R. The potential of human papillomavirus vaccines. N Engl J Med 2006; 354: 1109-12.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • P. L. B. Bruijnzeel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations