MFM

, 44:107

Trastuzumab in combinatie met en na adjuvante chemotherapie bij borstkanker

  • T. B. Y. Liem
Farmacotherapie

DOI: 10.1007/BF03058763

Cite this article as:
Liem, T.B.Y. MFAM (2006) 44: 107. doi:10.1007/BF03058763
  • 5 Downloads

Samenvatting

Zoals reeds bekend treedt overexpressie van HER2, de humane epidermalegroeifactorreceptor, op bij 15- 25% van de borstkankergevallen. Inmiddels is er een monoklonaal antilichaam tegen de HER2-receptor ontwikkeld, te weten trastuzumab, dat effectief is gebleken bij patiënten met HER2-positieve borstkanker.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • T. B. Y. Liem
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations