MFM

, 44:57

Kun je met observationeel onderzoek de invloed van geneesmiddelen op de mortaliteit betrouwbaar bepalen?

  • P. J. M. M. Toll’s-Hertogenbosch
Redactioneel

DOI: 10.1007/BF03058733

Cite this article as:
Toll’s-Hertogenbosch, P.J.M.M. MFAM (2006) 44: 57. doi:10.1007/BF03058733
  • 6 Downloads

Samenvatting

Antipsychotica verlengen het QT-interval en verhogen daarmee het risico op een plotselinge dood. Straus et al. toonden in een case-controlonderzoek aan dat het gebruik van antipsychotica leidde tot een meer dan drievoudig verhoogd relatief risico op een plotselinge dood met cardiale oorzaak. De kans op sterfte was het grootst bij hen die pas met gebruik gestart waren maar bleef ook bij langdurig gebruik verhoogd, zelfs bij een lage dosis.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • P. J. M. M. Toll’s-Hertogenbosch
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations