MFM

, 44:57

Kun je met observationeel onderzoek de invloed van geneesmiddelen op de mortaliteit betrouwbaar bepalen?

  • P. J. M. M. Toll’s-Hertogenbosch
Redactioneel
  • 7 Downloads

Samenvatting

Antipsychotica verlengen het QT-interval en verhogen daarmee het risico op een plotselinge dood. Straus et al. toonden in een case-controlonderzoek aan dat het gebruik van antipsychotica leidde tot een meer dan drievoudig verhoogd relatief risico op een plotselinge dood met cardiale oorzaak. De kans op sterfte was het grootst bij hen die pas met gebruik gestart waren maar bleef ook bij langdurig gebruik verhoogd, zelfs bij een lage dosis.

Literatuur

  1. Straus M, Bleumink G, Dieleman J, Lei J van der, Jong G ’t, et al. Antipsychotics and the risk of sudden cardiac death. Arch Intern Med 2004; 164: 1293-97.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Schneider LS, et al. Risk of death with atypical antipsychotic drug treatment for dementia: meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. JAMA 2005; 294: 1934-43.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Wang P, Schneeweiss P, Avorn J, Fischer F, Mogun H, et al. Risk of death in elderly users of conventional vs. atypical antipsychotic medications. N Eng J Med 2005; 353: 2335-41.CrossRefGoogle Scholar
  4. Ray WA. Observational studies of drugs and mortality. N Eng J Med 2005; 353: 2319-21.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • P. J. M. M. Toll’s-Hertogenbosch
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations