Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 44, Issue 2, pp 47–48

Bijwerkingen van statines

  • H. R. de Vries
Bijwerkingen

DOI: 10.1007/BF03058727

Cite this article as:
de Vries, H.R. MFAM (2006) 44: 47. doi:10.1007/BF03058727
  • 19 Downloads

Samenvatting

Alle statines hebben bijwerkingen. Tussen november 1997 en maart 2000 werden aan de Food and Drug Administration (FDA) in de Verenigde Staten ruim 800 gevallen van myopathie gemeld, waarvan 38 met dodelijke afloop. De meeste kwamen voor rekening van het middel cerivastatine, dat inmiddels uit de handel is genomen. Behalve rabdomyolyse is nierinsufficiëntie beschreven alsook in 5–10% een stijging van de levertransaminase tot twee tot viermaal de normale waarde en wat vaker tubulaire proteïnurie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • H. R. de Vries
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations