Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 44, Issue 2, pp 47–48 | Cite as

Bijwerkingen van statines

  • H. R. de Vries
Bijwerkingen
  • 20 Downloads

Samenvatting

Alle statines hebben bijwerkingen. Tussen november 1997 en maart 2000 werden aan de Food and Drug Administration (FDA) in de Verenigde Staten ruim 800 gevallen van myopathie gemeld, waarvan 38 met dodelijke afloop. De meeste kwamen voor rekening van het middel cerivastatine, dat inmiddels uit de handel is genomen. Behalve rabdomyolyse is nierinsufficiëntie beschreven alsook in 5–10% een stijging van de levertransaminase tot twee tot viermaal de normale waarde en wat vaker tubulaire proteïnurie.

Literatuur

  1. Alsheik-Aji AA, Ambrose MS, Kuvin JT, Karas RH. The safety of rozuvastatin in common clinical practice. A postmarketing analysis. Circulation 2005;111:3051-57.CrossRefGoogle Scholar
  2. Grundy SM. The issue of statin safety. Circulation 2005;111: 3016-19.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • H. R. de Vries
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations