Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 43, Issue 1, pp 19–19

Mors subita door oraal erytromycine

  • H. R. de Vries
Bijwerkingen

DOI: 10.1007/BF03058525

Cite this article as:
de Vries, H.R. MFAM (2005) 43: 19. doi:10.1007/BF03058525
  • 4 Downloads

Samenvatting

Erytromycine verlengt de repolarisatiefase van het hart met als mogelijk gevolg torsade des pointes* en kans op plotselinge hartdood door ventrikelfibrilleren. Het wordt hoofdzakelijk omgezet door iso-enzy-men van het cytochroom-450-systeem (CYP-3A). Remmers van dit systeem die gelijktijdig met erytromycine worden ingenomen, vertragen de briotransformatie van erytromycine en zouden zo de kans op bijwerkingen kunnen vergroten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • H. R. de Vries
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations