Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 41, Issue 7, pp 200–200

Bacteriële meningitis en glucocorticoïden

Farmacotherapie
  • 17 Downloads

Samenvatting

Het nut van corticosteroïden in het algemeen en van dexamethason in het bijzonder, bij sepsis blijft de klinische gemoederen bezighouden.

Literatuur

  1. Correspondence. N ENGL J MED 2003; 348: 954-7.Google Scholar
  2. Gans J de et al. N ENGL J MED 2002; 347: 1549-56.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Tunkel A. N ENGL J MED 2002; 347: 1613-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations