Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 41, Issue 5, pp 133–133

NSAID's en gastroenterale bloedingen

Farmacotherapie

Samenvatting

NSAID's hebben de naam veroorzakers te zijn van bloedingen in maag en twaalfvingerige darm. De incidentie is overigens maar 1 à 2%. Met de komst van de COX-2- selectieve NSAID's is menig arts en apotheker aangepraat dat die bloedingen dan wel niet verleden tijd waren, maar toch aanzienlijk in frequentie waren gedaald. De absolute risicoreductie wordt wijselijk niet genoemd. Een andere benadering om bloedingen te voorkomen is de combinatie van NSAID's met een protonpompremmer (vergelijk mfm 2002; 40: 104).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations