Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 41, Issue 3, pp 86–87

Gebloed op acetosal, toch ASA nodig, wat nu?

Bijwerkingen

Samenvatting

De effectiviteit van lage doses acetosal (minder dan 325 mg) op de preventie van vasculaire aandoeningen staat vast. Keerzijde van de medaille is onder meer dat acetosal ulcera kan veroorzaken in de tractus digestivus (meestal maag en duodenum). Die ulcera kunnen complicaties geven in de vorm van bloeding, obstructie of perforatie. Waarom zijn sommige patiënten gevoelig voor de bijwerkingen van acetosal?

Literatuur

  1. Kam Chuen Lai M et al. N ENGL J MED 2002; 346: 2033-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Correspondence. N ENGL J MED 2002 ; 347 : 1623-4.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations