Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 41, Issue 3, pp 73–74 | Cite as

Acetosal direct na bypasschirurgie?

Opzienbarende resultaten
Farmacotherapie
  • 5 Downloads

Samenvatting

Hoewel de functie van de bloedplaatjes bij de hemostase al lang bekend is, werd pas later duidelijk dat bloedplaatjes ook een reservoir vormen van modulatoren van het ontstekingsproces.

Literatuur

  1. Mangano D et al. N ENGL J MED 2002; 347: 1309-17.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Topol E. N ENGL J MED 2002; 347: 1359-60.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations