Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 10, pp 297–297

Mupirocine-neuszalf ter preventie van Staphyloccus-aureus-infecties bij operaties

Diversen
  • 15 Downloads

Samenvatting

Mupirocine is een lokaal antibioticum dat als zalf in de neus wordt aangebracht. Dit geneesmiddel bestrijdt vooral stafylokokkendragerschap vóór in de neus. Dit lijkt S. aureus-infecties tegen te gaan bij bijvoorbeeld dialysepatiënten. Dit effect werd ook gemeld van ander onderzoek bij chirurgische patiënten met historische controles. Daarom werd een gerandomiseerd, dubbelblind en placebogecontroleerd onderzoek uitgevoerd bij 4.030 patiënten van algemeen chirurgische, gynaecologische, neurochirurgische en cardiochirurgische afdelingen. De helft van de deelnemende patiënten kreeg mupirocine en de andere helft placebozalf. Er waren 891 mensen met S. aureus in de neus waarvan er 444 een behandeling met mupirocine kregen en 447 met placebozalf.

Literatuur

  1. Perl T et al. nejm 2002; 346: 1871-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Farr B (editorial). nejm 2002; 346: 1905-6.Google Scholar
  3. Correspondence. nejm 2002; 347: 1207-8.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations