Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 4, pp 109–109 | Cite as

SSRI's en maagbloeding

Bijwerkingen
  • 19 Downloads

Samenvatting

Bestaat er een verband tussen serotonineheropnameremmers (SSRI's) en gastro-enterale bloeding? Serotonine potentieert de bloedplaatjesaggregatie. Selectieve SSRI's verminderen de serotonineheropname uit het bloed in de bloedplaatjes, waardoor de hoeveelheid serotonine in de bloedplaatjes afneemt.

Literatuur

  1. Walraven C et al. bmj 2001; 323: 655-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations