Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 4, pp 109–109

SSRI's en maagbloeding

Bijwerkingen

DOI: 10.1007/BF03057912

Cite this article as:
MFAM (2002) 40: 109. doi:10.1007/BF03057912
  • 16 Downloads

Samenvatting

Bestaat er een verband tussen serotonineheropnameremmers (SSRI's) en gastro-enterale bloeding? Serotonine potentieert de bloedplaatjesaggregatie. Selectieve SSRI's verminderen de serotonineheropname uit het bloed in de bloedplaatjes, waardoor de hoeveelheid serotonine in de bloedplaatjes afneemt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations