Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 4, pp 101–102 | Cite as

Hoop voor coronairpatiënten met een laag HDL-cholesterol

Farmacotherapie

Samenvatting

Evenzeer als een hoge concentratie LDL (low-density lipoprotein)-cholesterol een risicofactor is voor het optreden en verergeren van harten vaatziekten, is een lage spiegel van HDL (high-density lipoprotein)-cholesterol dat. In onderstaand onderzoek wordt, behalve van simvastatine, gebruik gemaakt van nicotinezuur en anti-oxidantvitaminen.

Literatuur

  1. Correspondence. nejm 2001; 346: 1092-3.Google Scholar
  2. Editorial. nejm 2001; 345: 1636-7.Google Scholar
  3. Greg Brown B et al. nejm 2001; 345: 1583- 92.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations