Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 3, pp 66–67 | Cite as

Is extramurale behandeling van status epilepticus met benzodiazepinen verantwoord?

Farmacotherapie
  • 7 Downloads

Samenvatting

Uit een onderzoek van Alldredge et al. is gebleken dat extramurale behandeling van status epilepticus met diazepam of lorazepam door paramedici veilig en effectief is. De behandeling met lorazepam geeft iets betere resultaten.

Literatuur

  1. Alldredge B et al. n engl j med 2001; 345:631-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Correspondence. n engl j med 2001; 345: 1913.Google Scholar
  3. Valenzuela T et al. n engl j med 2001; 345-689-90.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations