Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 2, pp 43–43 | Cite as

Vervalste en inferieure geneesmiddelen

Famacie
  • 13 Downloads

Samenvatting

Lang geleden besteedden we in een artikel aandacht aan geneesmiddelvervalsingen (mfm 1992; 30: 685). De wereld is sindsdien niet verbeterd. De hoofdredacteur van clinical pharmacology & therapeutics (cpt) wijdde er zelfs een hoofdartikel aan.

Literatuur

  1. Reidenberg M et al. clin pharmacol & therap 2001; 69: 189-93.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations