Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 1, pp 18–19 | Cite as

Leidt postmenopauzale behandeling met oestrogenen tot een afname in het atherosclerotische proces?

Diversen
 • 3 Downloads

Samenvatting

Postmenopauzale behandeling met oestrogeen werd gebruikt ter primaire en secundaire preventie van hart- en vaatziekten bij vrouwen. Inmiddels was uit veel observationele onderzoeken gebleken dat therapie met oestrogeen een verlaging van het aantal hart- en vaatziekten geeft.

Literatuur

 1. Mendelsohn ME et al. N Eng J Med 1999; 10: 1801-1809.CrossRefGoogle Scholar
 2. Grodstein F et al. N Eng J Med 1996; 15: 453-461.CrossRefGoogle Scholar
 3. Hulley S et al. JAMA 1998; 280: 605-613.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Herrington DM et al. N Eng J Med 2000; 24: 522-529.CrossRefGoogle Scholar
 5. Adams MR et al. Arteriosclerosis 1990; 10: 1051-1057.PubMedGoogle Scholar
 6. Haarbo J et al. J Clin Invest 1991; 87: 1274-1279.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. The Women's Health Initiative Study Group. Control Clin Trials 1998; 19: 61- 109.Google Scholar
 8. Stampfer MJ et al. N Engl J Med 2000; 343: 16-22.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Correspondence. N Engl J Med 2000; 343: 1891-4.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 •    
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations