Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 12, pp 267–268

Urotheel carcinoom door Aristolochia

Vergiftigingen

DOI: 10.1007/BF03057824

Cite this article as:
MFAM (2001) 39: 267. doi:10.1007/BF03057824
  • 7 Downloads

Samenvatting

Bij Belgische vrouwen die in de veronderstelling waren vermageringspillen te slikken bestaande uit de Chinese kruiden, Aristolochiakruiden Stephania tetrandraen Magnolia officinalis, is een sterk progressief nierfalen geconstateerd dat gepaard gaat met een beeld van interstitiële fibrose. Belgische onderzoekers meldden al eerder in The Lancet (1993) dat zij een groep van 105 patiënten met nierfalen ten gevolge van deze Chinese loodkruidentherapie wisten op te sporen. Van deze 105 patiënten waren er 43 zo slecht aan toe dat nierdialyse en zelfs niertransplantatie (n = 31) noodzakelijk was. Het waren nagenoeg allemaal vrouwen die één bepaalde Belgische kliniek hadden bezocht.

ristolochia, kruiden 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations