Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 7, pp 152–152 | Cite as

Glibenclamide met alcohol

Kortweg
  • 11 Downloads

Sulfonylureumderivaten worden veel gebruikt bij ouderen met diabetes mellites type 2. Incidenteel treedt hierbij hypoglykemie op. De auteurs van dit artikel vroegen zich af of alcoholgebruik een bijkomende factor kon zijn?

Ze onderzochten 10 ouderen met diabetes mellitus type 2 die (onder andere) 20 mg glibenclamide, alcoholglibenclamide gebruikten, bij 2 gelegenheden. Na ongeveer 14 uur vasten kregen de proefpersonen een alcoholinfuus (tot een promillage van 0,8) of fysiologisch zout; glibenclamide werd doorgebruikt.

De laagste concentratie bloedglucose in de 24 uur van het onderzoek, was 4,4 ± 1,2 mml/l bij alcohol en 5,0 ± 1,4 mml/l bij placebo. De concentraties van contraregulerende hormonen (zoals adrenaline en glucagon) waren juist hoger tijdens de alcoholfase. Alcoholgebruik zou één van de mechanismen kunnen zijn waardoor soms hypoglykemie optreedt bij oudere SU-gebruikers.

Literatuur

  1. Burge MR et al. Diabetes Care 1999; 22: 2037-42.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Personalised recommendations