Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 7, pp 137–138 | Cite as

Het effect van spironolacton op morbiditeit en mortaliteit bij patiënten met ernstig hartfalen

Farmacotherapie
  • 9 Downloads

Aldosteron speelt een belangrijke rol in de pathofysiologie van hartfalen. Veel artsen hebben aangenomen dat de remming van het renine-angiotensine-aldosteron-systeem (RAAS) door een ACE-remmer de productie van aldosteron algeheel zou onderdrukken. Het gevolg hiervan was dat medicijnen die de aldosteronreceptoren blokkeren bij hartfalen, nauwelijks nog werden gebruikt. Het wordt echter steeds aannemelijker dat ACE-remmers de productie van aldosteron slechts tijdelijk onderdrukken. Bovendien bleef de veronderstelde hyperkaliëmie, die zou optreden bij een combinatie van een aldosteronreceptorblokker en een ACE-remmer, meestal uit. Op basis van het bovenstaande werd de Randomized Aldactone Evaluation Study (RALES) opgezet, om de hypothese te toetsen dat 25 mg spironolacton de kans op overlijden significant zou verminderen bij patiënten met ernstig hartfalen als gevolg van een systolische ventriculaire dysfunctie. De patiënten kregen de medicamenteuze standaardtherapie, waaronder een...

Literatuur

  1. Correspondence. N Engl J Med 2000; 342: 132-4.Google Scholar
  2. Pitt B et al. N Engl J Med 1999; 341: 709-17.CrossRefGoogle Scholar
  3. Richards AM et al. Lancet 1999; 354: 789-90.CrossRefGoogle Scholar
  4. Weber KT. N Engl J Med 1999; 341: 753-4.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Personalised recommendations