Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 6, pp 129–130 | Cite as

Wat doen we eigenlijk bij de behandeling van obesitas?

Diversen
  • 113 Downloads

Literatuur

  1. Reidenberg MM. Clin Pharmacol Ther 2000; 67: 193-95.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Personalised recommendations