Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 6, pp 126–127 | Cite as

Voorschrijven van geneesmiddelen in lage doseringen aan ouderen is afhankelijk van de beschikbaarheid en moet gepaard gaan met onderzoek naar de meest werkzame laagste dosis

Farmacie
  • 8 Downloads

Lage doseringen van geneesmiddelen wordt bij ouderen geadviseerd vanwege de bijwerkingen die vaak dosisgerelateerd zijn. De gevleugelde woorden: ‘start low and go slow’ komen uit de praktijk. Het probleem is echter dat in de praktijk de geneesmiddelen niet altijd voorhanden zijn in die lage dosering of dat de werkzaamheid van de laagste dosis (nog) niet wetenschappelijk onderbouwd is. Gerandomiseerde klinische onderzoeken includeren vaak mensen die jong en fit zijn. Voor de medicus practicus doet de vraag zich dan voor in hoeverre hij de resul taten en de adviezen mag extrapoleren naar zijn patiënten ouder dan 65 jaar of zelfs ouder dan 80 jaar. Als bètablokkers als secundaire preventie worden voorgeschreven aan ouderen die een myocardinfarct hebben overleefd, in hoeverre gelden dan de adviezen van klinische onderzoeken die voornamelijk bij andere leeftijdsgroepen zijn uitgevoerd?

Dit Canadese onderzoek is opgezet om het gebruik van lage doses geneesmiddelen te onderzoeken bij twee...

Literatuur

  1. Gollub SB. The Lancet 1999; 353: 940-41.CrossRefGoogle Scholar
  2. Rochon PA et al. JAGS 1999; 47: 954-59.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Personalised recommendations