Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 10, pp 205–205

Acuut myocardinfarct als gevolg van combinatie van sildenafil, nitroglycerinesildenafil, myocardinfarctsildenafilsildenafil met nitroglycerine

Bijwerkingen

Samenvatting

Een 70-jarige man kreeg een acuut myocardinfarct na sildenafil in combinatie met lnitraten, sildenafilnitraten te hebben gebruikt.

Literatuur

  1. Arora RR et al. N Engl J Med 1999 ; 354 : 566-7.Google Scholar
  2. Herrmann HC et al. N Engl J Med 2000; 342: 1622-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Letter. N Engl J Med 1999; 354: 700.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations