Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 5, pp 102–102

sotalol, defibrillatorSotalol bij een geïmplanteerde defibrillator, sotaloldefibrillator

Farmacotherapie

DOI: 10.1007/BF03057539

Cite this article as:
MFAM (2000) 38: 102. doi:10.1007/BF03057539
  • 3 Downloads

Samenvatting

Het gebruik van antiaritmica heeft belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Toen bleek dat het gebruik de mortaliteit juist kon verhogen, nam het gebruik toch niet snel af. Inmiddels zijn ’ zo nodig ’ niet-farmacologische technieken eerste keus: elektroregulatie bij atriumfibrilleren, katheterablatie van schadelijke atrioventriculaire verbindingen en implanteerbare defibrillatoren. Antiaritmica, met name van klasse III, zoals amiodaron en sotalol worden dan als adjuvans ingezet.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations