Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 2, pp 45–45 | Cite as

antacidaAntacida

Aanbevolen overzichten

De rol van antacida lijkt gemarginaliseerd sinds de introductie van H2-antagonisten en protonpompremmers. Een overzichtsartikel geeft de stand van zaken: antacida blijven nuttig bij non-ulcerdyspepsie en milde klachten van refluxziekte (zuurbranden). Antacida hebben weinig bijwerkingen maar geven vaak wel een interactieprobleem.

Literatuur

  1. Maton PN et al. Drugs 1999; 57: 855-70.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Personalised recommendations