Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 2, pp 44–44 | Cite as

acetylsalicylzuurAcetylsalicylzuur en overleving bij diabetes, coronaire hartziektediabetes, acetylsalicylzuurdiabetes 2 en coronaire hartziektecoronaire hartziekten, coronairhartziekten

Kortweg
  • 11 Downloads
In Israël is, in het kader van groot geneesmiddelenonderzoek met bezafibraat, onderzoek verricht naar de cardiale, cerebrovasculaire en totale mortaliteit in een groep van 2.368 niet van insuline afhankelijke diabetici. Deze diabetici waren 45 ’ 74 jaar oud en hadden coronaire hartziekte (een minstens zes maanden oud hartinfarct of bewezen coronair-insufficiëntie, vastgesteld binnen de laatste twee jaar). Ze werden vergeleken met 8.586 mensen met eveneens coronaire hartziekten maar zonder diabetes. De gemiddelde vervolgduur bedroeg 5,1 ± 1,3 jaar. De resultaten zijn samengevat in de tabel.
 

Mortaliteit%

 

Absolutewinst

 
 

Acet+

Acet-

per 100

NNT

Diabeten (2.368)

    

- hartziekten

10,9

15,9

5,0

20

- CVA

1,2

1,9

0,7

142

- alleoorzaken

18,4

26,2

7,8

13

Niet-diabeten(8.586)

    

- hartziekten

4,8

6,9

2,1

48

- CVA

0,3

0,4

0,1

1000

- alleoorzaken

9,3

13,4

4,1

24

Er is dus een veel grotere winst van acetylsalicylzuur-gebruik bij diabetes. Dit observationele onderzoek heeft de volgende bezwaren. Een exacte dosering ontbreekt (in Israël gewoonlijk 100 ’ 325 mg). Ook was het niet bekend waarom de niet-gebruikers geen acetylsalicylzuur hadden gekregen. (Waarschijnlijk omdat dit begin 1990 nog geen routine was). Bovendien zijn geen gegevens verzameld over bijwerkingen van acetylsalicylzuur.

Redactie MFM: Wanneer wordt het vergeten van acetylsalicylzuur-therapie bij diabetes 2 patiënten met coronarialijden tuchtrechtelijk laakbaar?

Literatuur

  1. Harpaz D et al. Am J Med 1998; 105: 494-9.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Personalised recommendations