Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 2, pp 41–41 | Cite as

antibiotica, candidiasisAntibiotica en symptomatische vulvovaginale candidiasiscandidiasis

Kortweg
  • 19 Downloads

Candida-infectie is een van de meest voorkomende oorzaken van vaginitis bij vrouwen in de vruchtbare levensfase, met als vermoede risicofactoren: diabetes, gebruik van de pil, zwangerschap en gebruik van antibiotica. Candidasoorten behoren tot de normale inwoners van de vaginale mucosa bij ongeveer 25% van de a-symptomatische vrouwen. Als de balans binnen de vaginale flora doorbroken wordt, wordt candida albicans een opportunistische pathogeen. Met als gevolg: jeuk, irritatie en afscheiding.

Er wordt een Italiaans onderzoek beschreven, dat als eerste is ingericht volgens een case-controlmodel. 684 Vrouwen met symptomatische vulvovaginale candidiasis werden vergeleken met 901 controles die kwamen voor cervixuitstrijkjes. De vrouwen bezochten een speciaal vaginitisspreekuur. De prevalentie van antibioticagebruik, meestal voor urineweginfecties en bovensteluchweginfecties (Italië!), in de maand voorafgaande aan de candida-infectie was 19,3% (132/684) vergeleken met 11,9% (107/901) bij de controlepersonen. Na correctie voor confounders (leeftijd, gehuwde staat en contraceptieve methode) was de Odds Ratio voor mensen met symptomatische candidiasis die in de maand voorafgaande aan de diagnose antibiotica hadden gebruikt: 1,75 (bi. 1,33 ’ 2,33).

Er waren geen verschillen tussen de verschillende soorten gebruikte antibiotica. Een langer durend gebruik (meer dan drie dagen) bleek direct gerelateerd aan een toegenomen prevalentie van symptomatische vaginale candidiasis (r.r. ging van 1,5 naar 2,0). Eerder onderzoek bij Amerikaanse zwangeren vond de associatie niet (MFM 1999; 37: 5).

Redactie MFM: Dit is ook weer een reden om bij het voorschrijven van antibiotica tot een zo goed mogelijke indicatiestelling te komen. Het is zeer twijfelachtig of bovenste luchtweginfecties daartoe behoren.

Literatuur

  1. Spinillo A et al. Am J Obstet Gynecol 1999; 180: 14-7.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Personalised recommendations