Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 2, pp 36–36 | Cite as

thiamazol, schildklierthiamazol, hyperthyreoïdiethiamazol, borstvoedingThiamazol-gebruik en borstvoeding, thiamazolborstvoeding

Vergiftigingen
  • 24 Downloads

Officiële adviezen over het gebruik van geneesmiddelen bij het geven van borstvoeding zijn vaak aan de voorzichtige kant. In dat geval wordt dan soms ten onrechte van borstvoeding afgezien. Het is uiteraard niet gemakkelijk om onderzoek op dit terrein goedgekeurd te krijgen.

Onderzoek uit Iran moest licht werpen op de vraag of thiamazol (methimazol) te combineren is met het geven van borstvoeding; al eerder bleek 50 ’ 300 mg propylthio-uracil (PTU) in dit opzicht veilig.

Thiamazol wordt aanzienlijk beter in de moedermelk uitgescheiden dan PTU; de ratio melk/plasma is 1. Berekend is dat bij een maternale dosis van 40 mg de zuigeling 70 mg thiamazol binnenkrijgt.

Bij in totaal 35 zuigelingen werden de schildklier, thiamazolschildklier, borstvoedingschildklierfuncties zorgvuldig gecontroleerd (en vervolgd) terwijl hun moeders werden behandeld met 5 tot 20 mg thiamazol. Bij alle kinderen waren en bleven alle schildklierfuncties normaal.

hyperthyreoïdie, thiamazolhyperthyreoïdie, borstvoedingHyperthyreoïdie komt vooral voor bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd; de behandeling ervan dient niet tot het verbieden van borstvoeding te leiden.

Literatuur

  1. Aziri F. J Pediatr 1996; 128: 855-8.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Personalised recommendations