Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 37, Issue 12, pp 260–261

De onderzoeksparadox of hoe moeilijk neemt men afscheid van een troetelkind?

Van de redactie
  • 2 Downloads

Samenvatting

Een leuke theorie blijkt uiteindelijk toch niet te werken; hoe loopt dit af?

Literatuur

  1. Baim DS et al. Circulation. In press.Google Scholar
  2. Bittl JA. J Am Coll Cardiol 1998; 31: 273-4.PubMedGoogle Scholar
  3. Omoigui NA et al. J Am Coll Cardiol 1998; 31: 265-272.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  4. Topol EJ et al. N Engl J Med 1993; 329: 221-7CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations