Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 37, Issue 1, pp 1–3 | Cite as

Secundaire preventie van myocardinfarct

Van de redactie
 • 69 Downloads

Samenvatting

De belangrijkste acute doodsoorzaak in Nederland is het myocardinfarct. Ongeveer 25% van de patiënten met een acuut myocardinfarct overlijdt aan het infarct voordat ze het ziekenhuis bereiken. Overlevenden hebben een verhoogd risico op een reïnfarct. Dit leidt tot een risico van 10% op overlijden in het eerste jaar na het myocardinfarct. In de volgende jaren is het overlijdensrisico met 5% per jaar nog steeds zes keer zo groot als bij mensen zonder myocardinfarct. Hoewel de primaire behandeling van het myocardinfarct vaak op de voorgrond staat in de publiciteit, kunnen met een goede farmacotherapie veel secundaire myocardinfarcten worden voorkomen. In dit artikel volgt een bespreking van de farmacotherapie ter preventie van een secundair myocardinfarct; hierbij wordt de nadruk gelegd op de β-blokkeerders.

preventie myocardinfarct myocardinfarct, preventie 

Literatuur

 1. Barron H et al. Arch Intern Med 1998; 158: 449-53.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Hulley S et al. JAMA 1998; 280: 605-13.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Kardos A et al. Heart 1998; 79: 153-60.PubMedGoogle Scholar
 4. Kober L et al. N Engl J Med 1995; 333: 1670-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Mehta R et al. BMJ 1998; 316: 838-42.PubMedGoogle Scholar
 6. Olsson G et al. European Heart J 1992; 13: 28-32.Google Scholar
 7. Petitti DM. JAMA 1998; 280: 650-2.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Soumerai S et al. JAMA 1997; 277: 115-21.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. SSSS-group. Lancet 1994; 344: 1383-9.Google Scholar
 10. Yusuf S et al. JAMA 1988; 260: 2088-93.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

 •    
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations