Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 10, pp 224–224 | Cite as

HIV-proteaseremmers

Aanbevolen overzichten

In enkele jaren is AIDS veranderd van een ‘dood vonnis’ in ‘levenslang’. De proteaseremmers spelen hierin een doorslaggevende rol. Grondige kennis van deze middelen is voor een groeiend aantal artsen en apothekers van belang. Steeds meer mensen moeten deze dure middelen gebruiken. Bijwerkingen, interacties, resistentieontwikkeling door onvoldoende therapietrouw, gebruik in de zwangerschap rond de bevalling en bij lactatie, combinatietherapie en andere aspecten passeren de revue in twee grote overzichtsartikelen, vanuit medisch en vanuit farmaceutisch perspectief.

Literatuur

  1. Flexner Ch. N Engl J Med 1998; 338: 1281-92.CrossRefGoogle Scholar
  2. Kakuda ThN et al. Am J Health Syst Pharm 1998; 55: 233-54.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations