Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 10, pp 223–223 | Cite as

5HT3-antagonisten bij chemotherapie

Aanbevolen overzichten
  • 14 Downloads

Een overzichtsartikel in Drugs vat onze kennis sa men over het gebruik van 5HT3-antagonisten ter bestrijding van misselijkheid en braken bij cytostatische kuren. De conclusie: er is geen relevant verschil in effect of bijwerking.

Literatuur

  1. Gregory RE et al. Drugs 1998; 55: 173-89.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations