Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 10, pp 222–222 | Cite as

Migraine

Aanbevolen overzichten
  • 32 Downloads

Vanuit de neurologische kliniek van Genève is een overzichtsartikel (in het Engels) gepubliceerd over migraine. Het artikel bespreekt zowel de aanvalsbehandeling als de profylactische mogelijkheden. Ruime aandacht wordt besteed aan therapiekeuzes, mede gebaseerd op comorbiditeit (coronarialijden, astma of diabetes). Bij een bespreking van de therapie voor de migraineaanval concluderen de auteurs dat ergotamine-preparaten en sumatriptan niet superieur zijn aan de combinatie van analgetica of NSAID met een prokineticum. Voor profylaxe achten de auteurs calciumantagonisten (inclusief calcium-overloadblokkeerders) en 5HT2-antagonisten superieur aan bètablokkeerders. Echt goede profylaxe zal er pas komen als we iets begrijpen van het mechanisme dat migraine aanvallen opwekt (74 referenties).

Literatuur

  1. Higelin F et al. Schweiz Med Wochenschr 1998; 128: 374-83.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations