Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 10, pp 221–221

Behandeling van astma

Aanbevolen overzichten
  • 15 Downloads

Samenvatting

In november 1997 verschenen weer twee artikelen over farmacotherapeutische interventies bij astma. Het eerste artikel meldt dat het toevoegen van een langwerkende β2-agonist aan een inhalatiecorticosteroïd nuttig kan zijn. Het tweede beschrijft dat laag gedoseerd inhalatiecorticosteroïd met voorzichtig gedoseerd theofylline even effectief is als monotherapie met hoog gedoseerd inhalatiecorticosteroïd.

astma 

Literatuur

  1. Evans DJ et al. N Engl J Med 1997; 337: 1412-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Pauwels RA et al. N Engl J Med 1997; 337: 1405-11.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Editorial, N Engl J Med 1997; 337: 1461-3.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations