Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 10, pp 221–221

Behandeling van astma

Aanbevolen overzichten

DOI: 10.1007/BF03057201

Cite this article as:
MFAM (1998) 36: 221. doi:10.1007/BF03057201
  • 15 Downloads

Samenvatting

In november 1997 verschenen weer twee artikelen over farmacotherapeutische interventies bij astma. Het eerste artikel meldt dat het toevoegen van een langwerkende β2-agonist aan een inhalatiecorticosteroïd nuttig kan zijn. Het tweede beschrijft dat laag gedoseerd inhalatiecorticosteroïd met voorzichtig gedoseerd theofylline even effectief is als monotherapie met hoog gedoseerd inhalatiecorticosteroïd.

astma 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations