Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 10, pp 213–214 | Cite as

Geen antibiotica bij acute sinusitis maxillaris

Farmacotherapie
  • 3 Downloads

Bij acute sinusitis maxillaris bestaat, met name bij hevige klachten en purulente uitvloed uit de meatus van de sinus, de neiging een antibioticumkuur te vragen of voor te schrijven. Daarnaast kan, ter bestrijding van symptomen, paracetamol en/of xylometazoline, sinusitis maxillarisxylometazoline worden gebruikt. Dat paracetamol een goede pijnstiller is, xylometazoline het neusslijmvlies ontzwelt en sinusitis uiteindelijk vanzelf overgaat is, bekend. Wat heeft een antibioticum hieraan nog toe te voegen? (Vgl. MFM 1996; 34: 105.) Bekorting van de ziekteduur? Het voorkómen van recidieven en/of chroniciteit? Een tevreden patiënt? Of ook bijwerkingen (inclusief een gehersenspoelde patiënt)?

Een Nederlands onderzoek, waarvan de resultaten zijn verschenen in The Lancet, poogt door middel van een gerandomiseerd en placebo-gecontroleerd onderzoek deze vragen te beantwoorden. Door 53 huisartsen werd gedurende een jaar bij elke patiënt met acute verkoudheid met ziek zijn, hoofdpijn,...

Literatuur

  1. Buchem FL van et al. Lancet 1997; 349: 683-87.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations