Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 10, pp 209–210 | Cite as

Combinatietherapie bij RA: goed en slecht nieuws

Farmacotherapie
  • 8 Downloads

Het COBRA-onderzoek (COmbinatietherapie Bij reumatoïde artritisReumatoïde Artritis, 1993 ’ 1995, in een aantal Nederlandse centra) gaat uit van de hypothese dat een gecombineerde ‘stoot’therapie waarin ook reumatoïde artritis, prednisolonprednisolon is opgenomen, bij beginnend reuma méér effect sorteert dan monotherapie. Corticosteroïden zijn vaak omstreden, niet altijd succesvol en berucht om de bijwerkingen op de lange termijn. Daarom werd er hier gekozen voor een hoge aanvangsdosering samen met reumatoïde artritis, sulfasalazinesulfasalazine en reumatoïde artritis, methotrexaatmethotrexaat. De resultaten waren frappant. Maar waren ze dat ook een jaar na het staken van de combinatie nog?

Patiënten/methoden

Geselecteerd werden patiënten met een sinds kort bestaande RA in een acute fase, dus met goed meetbare afwijkingen, die gedurende ten minste drie maanden vergeefs met NSAID's waren behandeld. Chronische aandoeningen van ernstige aard en/of uitgebreide en langdurige medicatie, twee...

Literatuur

  1. Boers M et al. Lancet 1997; 350: 309-18.CrossRefGoogle Scholar
  2. Dennison EM et al. BMJ 1998; 316: 789-90.CrossRefGoogle Scholar
  3. Emery P. Lancet 1997; 350: 304-5.CrossRefGoogle Scholar
  4. Gotsche PC et al. BMJ 1998; 316: 811-8.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations