Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 8, pp 186–186 | Cite as

Ibuprofen bij mensen met sepsis doet wat, maar helpt niet

Kortweg
  • 8 Downloads

Het toedienen van ibuprofen bij ernstig zieke mensen met sepsis (455 patiënten gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd) is gebaseerd op theoretische concepten en dierproeven. Het is een voorbeeld van gunstige beïnvloeding van allerlei surrogaateindpunten (prostacyclineen tromboxaanspiegels dalen; koorts, tachycardie-zuurstofconsumptie en lactaatacidose verminderen). Het middel voorkomt echter geen shock en respiratoir distress-syndroom en mensen gaan net zo vaak dood als met placebo. We weten nog onvoldoende van de mechanismen van de processen die optreden bij sepsis; het wachten is op meer kennis van de pathofysiologie.

Literatuur

  1. Bernard GR et al. N Engl J Med 1997; 336: 912-8.CrossRefGoogle Scholar
  2. Warren H5. N Engl J Med 1997; 336: 952-3.CrossRefGoogle Scholar
  3. letters. N Engl J Med 1997; 337: 710.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations