Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 8, pp 183–184 | Cite as

Is er plaats voor nifedipine in de therapie bij hypertensieve crises?

Diversen
  • 5 Downloads

Een hypertensieve crisis kan door middel van verschillende therapieën worden gecoupeerd: nitroprusside iv, diazoxide iv, labetalol iv, nitroglycerine iv, vergezeld van bloeddrukmonitoring. In een aantal intensive care units, ziekenhuizen en zelfs bij artsen in hun praktijk wordt een nifedipine-capsule sublinguaal als bloeddrukverlagende behandeling toegepast, ook als de noodzaak betwistbaar is. De capsule kan sublinguaal na kapot maken worden toegediend, in tegenstelling tot andere interventies die intraveneus worden toegediend. Regelmatige controles van de bloeddruk zijn niet noodzakelijk, omdat de bloeddruk proportioneel aan de waarden van voor de behandeling zou dalen en hypotensie slechts zelden voorkomt. Bijwerkingen van nifedipine-capsules zijn hoofdpijn, flushing en tachycardie; ze zijn niet levensbedreigend. Nifedipine is een calcium-antagonist van het dihydropyridine-type en het verlaagt de arteriële bloeddruk door perifere vasodilatatie. De bloeddrukdaling treedt vijf tot...

Literatuur

  1. Grossman E et al. JAMA 1996; 276: 1328-3].CrossRefGoogle Scholar
  2. Winker MA. JAMA ]996; 276: 1342-43.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations