Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 8, pp 179–180 | Cite as

Afnemende resistentie door verminderd antibioticumgebruik

Diversen
  • 28 Downloads

Dat toenemend gebruik van antibiotica leidt tot een toename van de prevalentie van resistente bacteriën is een constatering die door vele waarnemingen wordt onderbouwd. Veel schaarser zijn kwantitatieve gegevens over de invloed op het resistentieniveau bij vermindering van de selectiedruk, bijvoorbeeld door invoering van een restrictief antibioticumbeleid. Een fraai voorbeeld hiervan is onlangs beschreven door Seppälä et al. Deze onderzoekers hebben de resistentie tegen erytromycine bij groep A streptokokken , in Finland gevolgd sinds 1990 en gerelateerd aan het gebruik van macrolide antibiotica.

Aanleiding voor het onderzoek was de waarneming dat erytromycine-resistentie bij groep A streptokokken geïsoleerd uit keel en pus was gestegen van ca. 5% in 1988/89 tot 13% in 1990, en dat in Finland de consumptie van dit antibioticum in de jaren 80 was verdrievoudigd van een tot bijna drie ‘detined daily doses’ per 1.000 inwoners per dag (d.d.d.). Om die reden werden eind 1991 aanbevelingen...

Literatuur

  1. Seppala H et al. N Engl J Med 1997; 337: 441-6.CrossRefGoogle Scholar
  2. Swartz MN. N Engl J Med 1997; 337: 491-2.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations