Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 8, pp 177–178 | Cite as

Halothaan-achtige levertoxiciteit door CFK-vervangers

Vergiftigingen
  • 8 Downloads

Literatuur

  1. Hoet P et al. Lancet 1997; 350: 556-9.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations