Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 8, pp 176–176 | Cite as

Alopecia en borstaandoeningen

Bijwerkingen
  • 15 Downloads

Bij twee patiënten wordt het ontstaan van alopecia na farmacotherapeutische behandeling van borstaandoeningen beschreven. Een 26-jarige patiënte gebruikte eenmaal daags 10 mg tamoxifen, alopeciatamoxifen ter, ‘behandeling’ van refractaire cyclische mastalgie, tamoxifenmastalgie. Na drie maanden trad haaruitval op, waarna de behandeling werd gestaakt. Vervolgens werd de behandeling voortgezet met maandelijks een injectie gosereline 3,6 mg. Na twee maanden ontstond op een andere lokatie kaalheid. De behandeling werd gestaakt en herstel van haargroei trad na drie maanden op. Een tweede patiënte (62-jarige vrouw) gebruikte dagelijks 20 mg tamoxifen ter behandeling van borstkanker. Alopecia trad na drie maanden op. De behandeling met tamoxifen werd gestaakt; haargroei op de kale plekken bleef echter uit.

Tamoxifen en gosereline veroorzaken een hypooestrogene omgeving met relatief verhoogde androgeenuitscheiding, die resulteert in haaruitval bij gevoelige individuen. Bij oudere vrouwen treedt wellicht niet altijd herstel van haargroei op. Gewaarschuwd wordt patiënten op deze bijwerking te attenderen alvorens de behandeling met deze verbindingen te starten.

Literatuur

  1. Drug Point. BMJ 1997; 314: 481.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations