Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 8, pp 175–175 | Cite as

Lethargie door omeprazol

Bijwerkingen
  • 8 Downloads

Een 64-jarige man gebruikte eenmaal daags 40 mg omeprazol ter behandeling van Barrett's oesofagitis. De patiënt gebruikte geen andere geneesmiddelen en had een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Aanvallen van duizeligheid en hoofdpijn gevolgd door diarree werden twee maanden na aanvang van de behandeling waargenomen. Ook vond zijn omgeving hem minder alert en werd hij impotent. Toen de behandeling met omeprazol werd gestaakt, trad na twee dagen herstel op.

In overleg met de patiënt besloot men een re-challenge met omeprazol. Op dag 1 traden hoofdpijn en duizeligheid op. Na dertien dagen, waarbij de patiënt in toenemende mate versufte, ontstond lethargie met episodes van afwezigheid en onsamenhangende spraak. Ook nu herstelde de patiënt snel na beëindiging van de behandeling.

Reversibele bijwerkingen die betrekking hebben op het centraal zenuwstelsel (verminderd bewustzijn, verwarring, opwinding en hallucinaties), zijn al eerder voor omeprazol gerapporteerd. In tegenstelling tot de beschreven casus werden deze bijwerkingen bij ernstig zieke patiënten, oudere patiënten of alcoholisten gerapporteerd.

Literatuur

  1. Drug Point. BMJ 1997; 314: 481.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations