Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 8, pp 171–172 | Cite as

Veroorzaakt uitzweten van ciprofloxacine resistentie?

Bijwerkingen
  • 5 Downloads

Literatuur

  1. Hawkey PM. Lancet 1997; 349: 148-9.CrossRefGoogle Scholar
  2. Heiby N et al. Lancet 1997; 349: 167-9.CrossRefGoogle Scholar
  3. Inpharma 25 jan. 1997; 20: 1071.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations