Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 8, pp 167–168 | Cite as

Bisfostonaten bij borstkanker met lytische botmetastasen

Farmacotherapie
  • 17 Downloads

Bisfosfonaten zijn geneesmiddelen die de botombouw remmen door de botresorptie te verminderen. Zij doen dit zowel direct, door aanwas en functie van osteoclasten te remmen, als indirect door osteoblasten te stimuleren in de productie van een remmer van de osteoclastvorming. Bisfosfonaten verkorten ook de overleving van osteoclasten. De beschikbare bisfosfonaten zijn etidronaat, clodronaat, pamidronaat (APD), tiludronaat, alendronaat en ibandronaat. Ofschoon de potentie van deze stoffen aanzienlijk verschilt, hebben ze een aantal eigenschappen gemeen: ze worden zeer slecht geresorbeerd uit het spijsverteringskanaal en ze worden geconcentreerd in het bot, waar ze aanwezig blijven tot het bot geresorbeerd wordt.

Bisfosfonaten zijn effectief bij patiënten met metabole botziekten, gekarakteriseerd door toegenomen botresorptie. Bijvoorbeeld cyclische toediening van etidronaat deed de botdichtheid van lendenwervels met 4% in twee jaar toenemen en verminderde de frequentie van wervelfracturen....

Literatuur

  1. Hortobagyi GN et al. N Engl J Med 1996; 335: 1785-91.CrossRefGoogle Scholar
  2. Editorial. N Engl J Med 1996; 335: 1836-7.Google Scholar
  3. Letters. N Engl J Med 1997; 336: 1609-10.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations