Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 8, pp 164–166 | Cite as

Restless Legs Syndrome

Farmacotherapie
  • 19 Downloads

Onlangs hebben we in MFM (1998; 36: 320) al even aandacht besteed aan rusteloze benen, naar aanleiding van een overzichtsartikel vanuit de Mayo Clinic. Nu is een vergelijkbaar artikel verschenen in de Archives of Intemal Medicine vanuit liverpool. Gezien het grote aantallijders aan rusteloze benen, lijkt een tweede ronde geen kwaad te kunnen.

Hestless Legs Syndrome (RLS) wordt gekenmerkt door diepe paresthesieën ter hoogte van de benen, meestal de kuiten, soms de dijen en een enkele keer de armen. Ze treden op in rusttoestand; de symptomen verdwijnen door vooral wandelen of door schoppen, kniebuigen of masseren. De symptomen zijn meestal symmetrisch; ze zijn het hevigst gedurende de nacht en meest nog bij het slapengaan, zodat ook slaapstoornissen veelvuldig voorkomen. De symptomen komen ook op andere momenten van de dag voor bij langdurige immobiliteit. Lichamelijk onderzoek, inclusief neurologisch onderzoek levert niets abnormaals op.

Meer dan 80% van de patiënten met RLS vertoont...

Literatuur

  1. O'Keeffe ST. Arch Intern Med 1996; 156: 243-8.CrossRefGoogle Scholar
  2. Letters. Arch Intern Med 1996; 156: 2386 en 2390.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations